In giấy decal

2.0 03 In giấy decal, Địa chỉ tem bể giá rẻ nhất chỉ có 50đ/cái…