In nhãn decal

2.0 02 IN NHÃN DECAL BẢO HÀNH GIÁ 50Đ/CHIẾC, THIẾT KẾ MẪU TEM MIỄN…