In decal giấy

3.0 01 IN DECAL GIẤY CHẤT LƯỢNG CAO GIÁ TỐT 50Đ/CÁI, THIẾT KẾ ĐẸP,…