Tem nhãn decal

2.8 18 Tem nhãn decal, Nhận in tem bảo hành giá 50đ/con, thiết kế đẹp…