In tem decal

3.2 05 IN TEM DECAL   Trên thị trường ngày nay, có các loại…