In tem nhãn decal

5.0 03 IN TEM NHÃN DECAL CHẤT LƯỢNG CAO GIÁ TỐT 50Đ/CÁI, THIẾT KẾ…